မိုဘိုင်းကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကွန်ရက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မိုဘိုင်းကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကွန်ရက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါ၍ စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်

အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား  download ရယူနိုင်ပါသည်။

Open Tender for Network Quality Control

Posted by ptd

Posted on November 19, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER