တင်ဒါအောင်မြင်သူအားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာ ထိန်းချုပ်ရေးစခန်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း Software ဝယ်ယူ ခြင်းနှင့် Installation ပြုလုပ်ခြင်းတင်ဒါအား A1-Comit Joint Venture  မှ တင်ဒါအောင်မြင် ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီများ၏ အဆင့်အား Download ရယူနိုင်ပါသည်။

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on March 30, 2021


Weather
NAYPYITAW WEATHER