(၁-၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူသုံးမိုဘိုင်းလှိုင်းနှုန်းခွင် ခွင့်ပြုထားသည့်စာရင်း

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on February 6, 2019


Weather
NAYPYITAW WEATHER