ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနှင့် စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး လူတွေ့စစ်ဆေးခံယူရန် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

     ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ဆက်သွယ်​ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် ( ၂၁၆၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၂၂၆၀၀၀ ) ဒု-ဦးစီးမှူးရာထူးနှင့် စာရင်းကိုင် ( ၂ ) ရာထူးနေရာများအတွက် ( ၈ - ၆ - ၂၀၂၂ ) ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရေးဖြေစာမေးပွဲတွင် နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနမှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူများအနက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူရန် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on June 10, 2022


Weather
NAYPYITAW WEATHER