ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပူးတွဲပါ ရာထူးနေရာများအတွက် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

၁။      လျှောက်ထားလိုသူများသည် -

          (က)    ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

          (ခ)     ကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

          (ဂ)     အနည်းဆုံးလုပ်သက် (၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

          (ဃ)    အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ထားသူဖြစ်ရမည်။

၂။       အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသော ‌လျှောက်လွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲလျက် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊နေပြည်တော် သို့ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရမည်-

          (က)    တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် မိတ္တူ

          (ခ)     ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ ( သို့မဟုတ် ) အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံချက်

          (ဂ)     သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၆) လအတွင်းရရှိသည့်

                   အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်း 

          (ဃ)    လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၂)လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ

          (င)     ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်း

          (စ)     အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

          (ဆ)    ယာဉ်မောင်းလျှောက်ထားလိုသူများအတွက် ယာဉ်မောင်း(ခ)လိုင်စင်မိတ္တူ

၃။      လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ ပျဉ်းမနားမြို့ ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ( နေပြည်တော် )တွင် သွားရောက်စာရင်းပေးသွင်းရမည်။

၄။      လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

လစ်လပ်ရာထူးနေရာများစာရင်း

လျှောက်လွှာပုံစံ

Posted by ptd

Posted on November 15, 2021


Weather
NAYPYITAW WEATHER