မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လှိုင်းနှုန်းစဉ်တိုင်းတာရေးစခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်း

နိဒါန်း

၁။      ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ဌာနဆိုင်ရာနှင့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများသို့ သတ်မှတ်ပေးထား သော လှိုင်းနှုန်းစဉ်များကို စနစ်တကျကြီးကြပ်နိုင်ရန်၊ လှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှု ဖြစ်ပါက တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ရန်နှင့် တရားမဝင်လှိုင်းနှုန်းသုံးစွဲမှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ရန်၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်နှင့် တရားမဝင် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အတွက် Fixed Monitoring Station များကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ IDA ခေါင်းစဉ်အောက်မှ တည်ဆောက်ကာ လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။       တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် Comit-A1 Joint Venture မှ အမြင့် (၅၀) မီတာ တာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်၍ စက်ခန်းများတွင် TCI Equipment Installation လုပ်ငန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နေပြည်တော်ရှိ Monitoring Control Center (MCC) နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်တိုင်းတာလျက်ရှိပါသည်-

စဉ်

FMS စခန်း

အမည်

တာဝါတိုင်တည်ဆောက် ပြီးစီးသည့်ရက်စွဲ

TCI Installation

ပြီးစီးသည့် ရက်စွဲ

၁။

တိုးကြောင်ကလေး

၂၂.၃.၂၀၁၇

.၅.၂၀၁၇

၂။

ရွှေပြည်သာ

၂၂.၃.၂၀၁၇

၂၄.၆.၂၀၁၇

၃။

အလုံ

၂၂.၃.၂၀၁၇

၂၆.၆.၂၀၁၇

၄။

ပြည်ကြီးတံခွန်

၂၂.၃.၂၀၁၇

..၂၀၁၇

၅။

ရေကြောင်း

၂၂.၃.၂၀၁၇

.၅.၂၀၁၇

၆။

ယာဉ်ပျံ

၂၂.၃.၂၀၁၇

၂၈.၆.၂၀၁၇

၇။

ကော့သောင်း

၂၆..၂၀၁၉

၁၀.၁၂.၂၀၁၉

၈။

တမူး

.၁၀.၂၀၁၉

၂၃.၁၂.၂၀၁၉

၉။

မြဝတီ

.၁၂.၂၀၁၉

၂၉.၁၂.၂၀၁၉

၁၀။

တာချီလိတ်

၂၂.၁၁.၂၀၁၉

..၂၀၂၀

Download File တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on May 28, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER