ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း Pilot Project လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် Operating Manual အား ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေကိုအသုံးပြုအခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးအစီအစဉ် Pilot Project အား ကနဉီးစီမံကိန်းမြို့နယ် ()မြို့နယ် ဖြစ်သည့် ကယားပြည်နယ်ရှိ ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မင်းပြားမြို့နယ်နှင့် အမ်းမြို့နယ် စသည်တို့တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် (-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့၌ တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများအား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ တယ်လီနော မြန်မာလီမိတက်၊ အော်ရီဒူးမြန်မာလီမိတက်နှင့် Telecom International Myanmar Co.,Ltd (Mytel) တို့အားပေးအပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်အား ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်သည် ယခုကမ္ဘာ့ဘဏ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on April 11, 2019


Weather
NAYPYITAW WEATHER