ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ဒုဦးစီးမှူး၊ စာရင်းကိုင်(၂)၊ ဒုဦးစီးမှူး(အင်ဂျင်နီယာ) ရာထူးနေရာများအတွက်အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ဒုဦးစီးမှူးရာထူး (၅)‌နေရာ၊ စာရင်းကိုင်(၂) ရာထူး(၅)နေရာနှင့် ဒုဦးစီးမှူး (အင်ဂျင်နီယာ) ရာထူး(၁၃)နေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲအား နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် စာစစ်ဌာန(၂)ခုခွဲ၍ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာနှင့်အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်များအားလည်းကောင်း၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့တွင် အထွေထွေဗဟုသုတ ဘာသာရပ်အားလည်းကောင်း ကျင်းပခဲ့ရာ ဖြေဆိုသူစုစု‌ပေါင်း(‌၇၈)ဦး ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။ 

C:\Users\Dell\Desktop\IMG-026c223577682f5a356bd838f069c5af-V.jpg

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊  နေပြည်တော်(စာစစ်ဌာန)၌ အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပနေပုံ

C:\Users\Dell\Desktop\viber_image_2021-12-20_12-02-51-280.jpg

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊  နေပြည်တော်(စာစစ်ဌာန)၌ အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပနေပုံ

C:\Users\Dell\Desktop\viber_image_2021-12-20_12-01-26-839.jpg

 

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊  နေပြည်တော်(စာစစ်ဌာန)၌ အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပနေပုံ

C:\Users\Dell\Desktop\viber_image_2021-12-20_12-09-47-982.jpg

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(စာစစ်ဌာန)၌ အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပနေပုံ

 

C:\Users\Dell\Desktop\viber_image_2021-12-20_12-07-45-300.jpg

 

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(စာစစ်ဌာန)၌ အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပနေပုံ

Posted by ptd

Posted on December 20, 2021


Weather
NAYPYITAW WEATHER