တင်ဒါ

 
Invitation for Request for Quotation (RFQ)

Common Database စနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန် အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 

Signal Analyzer များ Calibration ပြုလုပ်ရန်အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာရေးစက်ပစ္စည်း များအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် မိုဘိုင်းကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှု နှင့် ကွန်ယက်အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Monitoring Station ရုံးအဆောက်အဦ နှင့် ဆက်စပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း (၅)မျိုး ကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ ထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

Request for Proposal (RFP) for Common Database တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Invitation for Request for Quotation (RFQ) For Spectrum Analyzer

Invitation for Request for Quotation (RFQ)

မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ သွယ်တန်းထားရှိမှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

12
Weather
NAYPYITAW WEATHER