နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

  • ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီက စာတိုက်ဌာနနှင့်ကြေးနန်းဌာနဟူ၍ဌာန(၂)ခုခွဲပြီး သီးခြားစီ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
  • ၁၉၆ဝပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့မှစပြီး စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဌာနအဖြစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (ယခု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း)ဟူ၍ အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏နောက်ခံသမိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်မှုများ

  • နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းနည်းပညာ ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် တစ်မျိုးသားလုံး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်ဟု ခံယူထားသည် နှင့်အညီ ပြည်တွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းနည်းပညာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ကိုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း၊ နည်းပညာသစ်များကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီး ဌာနက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့ ICT ကဏ္ဍတွင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်များ၌လည်း တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။                       
  • မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် စာတိုက်လုပ်ငန်းနှင့် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း များကို သီးခြားဌာနများဖြင့် ဆောင်ရွက်နေရာမှ ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်တွင် စာတိုက်ဌာန (Department of Posts) နှင့်  ကြေးနန်းဌာန (Department of Telegraph) ဟူ၍ ဌာန(၂)ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
  • ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့စ၍ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဌာန ( Posts and Telegraph Department) အဖြစ် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်၌ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို  ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ဌာနအကြီးအကဲမှာ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကို စာတိုက်ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Posts) နှင့် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Telecommunications) တို့က တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံလျက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးကို စာတိုက်လုပ်ငန်းအတွက် တိုင်း(၁၁)တိုင်း၊ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက် တိုင်း(၂)တိုင်း၊ ကြေးနန်း ဆက်သွယ်ရေးအတွက် တိုင်း(၃)တိုင်း သတ်မှတ် ပိုင်းခြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • တော်လှန်ရေးကောင်စီက ၁၉၇၂ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့၌ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ် ဖော်ဆောင်ခဲ့စဉ် ယင်းအုပ်ချုပ်ရေး စနစ်သစ်နှင့်အညီ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Transport and Telecommunications) ၏အောက်တွင် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း ပြည်ပဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ အမိန့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စသည်တို့ကို လိုက်နာစေရန် ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲသည် အဖွဲ့အဖြစ် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (စာတိုက်/ ကြေးနန်း/ တယ်လီဖုန်း) လုပ်ကိုင်သည့် ဆက်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးတည်ဆောက်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊  ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတို့ကို ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်သန်လျက် ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၉)ရက်နေ့မှစ၍ ယခင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနအား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မီးရထားဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီး ဌာန(၃)ခုအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။​
  • ထိုစဉ်က ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန အောက်၌

(က)  ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(ခ)   မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(ဂ)   မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း 

ဟူ၍ ဦးစီးဌာန (၂)ခု နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၁) ခုထားရှိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂ဝ) ရက်နေ့တွင် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနကို လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ပိုမိုသင့်လျော်မှုရှိသည့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

  • ​နိုင်ငံတော်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အိုင်စီတီကဏ္ဍအား ဥပဒေပိုင်းအရ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပေးခြင်း၊  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်း များမှ ဖိတ်ကြားလာသော အစည်းအဝေးများ၊ ညီလာခံများတွင် နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပေးရသည့် အဖွဲ့ အစည်းမှာ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနပင်ဖြစ်ပါသည်။

 

Posted by ptd

Posted on January 30, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER