သတင်းများ

 
Request for Expression of Interest for Project Development Manager

The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received credit from the International Development Association towards

Request for Expression of Interest for Project Execution and Monitoring Manager

The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received credit from the International Development Association towards

USF အစီအစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မရှင်းလင်းသည့် မေးခွန်းများအား ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ပြန်ကြားခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးအစီအစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ရန် မြေယာအသုံးပြုမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီပဉ္စမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ရန် မြေယာအသုံးပြုမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ပဉ္စမအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို

800/ 850 MHz Band အား Spectrum Optimization ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ Consultation Paper ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်သည့် Spectrum Roadmap ပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ

Vanity Number Framework ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အများပြည်သူသဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊  ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်အလှများ ရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

1234...Last
Weather
NAYPYITAW WEATHER