တင်ဒါ

 
EMF တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Drive Test & QoS အကြံပေးငှားရမ်းခြင်း တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မိုဘိုင်းကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကွန်ရက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း(၅)မျိုးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Test Lab အတွက် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာရေးထိန်းချုပ်စခန်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Fixed Monitoring Station (FMS) အတွက် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Electromagnetic Field Tester (၁) စုံ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Invitation for Request for Quotation (RFQ)

Common Database စနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန် အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 

123
Weather
NAYPYITAW WEATHER