မူဆယ်မြို့တွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဖိုင်ဘာကွန်ရက်ဆက်ကြောင်းများ တည်ဆောက်ချိတ်ဆက်ထားရှိမှုစစ်ဆေး

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်​ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး(ရုံးခွဲ)မှ ဦးစီးအရာရှိဦး​သောင်းမြင့်နိုင်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်​ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ ​အော်ပ​ရေတာများနှင့်ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်မြို့၌ဆောင်ရွက်ထားသည့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဖိုင်ဘာကွန်ရက်ဆက်ကြောင်းများ တည်ဆောက်ချိတ်ဆက်ထားရှိမှု အ​ခြေအ​နေများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည်။

Posted by ptd

Posted on March 25, 2021


Weather
NAYPYITAW WEATHER